aiškumas

aiškùmas sm. (2) Š; Iaiškus: 1. Dėl spalvos grynumo ir aiškumo prieš dažymą vilnas gerai išskalbti . 2. Aiškumas žodžių nebgali būti geresnis nė kokiame rašte S.Dauk. Aiškùmas kaip ant delno Ds. 3.aiškus 4: Aiškùmas jo kalbos – kiekvieną žodį kaip kirste kerta! Kp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aiškumas — aiškùmas dkt. Prezideñto mẽtiniame pranešimè pasi̇̀gesta aiškùmo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kalbos aiškumas — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. speech intelligibility vok. Satzverständlichkeit, f rus. артикуляция речи, f; разборчивость речи, f pranc. netteté de parole, f …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • aiškybė — sf. (1) Š, aiškỹbė (2) Gs, BŽ499; SD427 1. šviesumas, aiškumas: Ar bereikia didesnės aiškybės, juk čia matosi kaip dieną Lnkv. Aš ir aiškybėse (šviesai šviečiant) prisikišusi vos tematau Šts. 2. BŽ499 suprantamumas, aiški tiesa …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lakonizmas — lakonìzmas sm. (2) DŽ minčių išdėstymo trumpumas, aiškumas, glaustumas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • matomumas — matomùmas sm. (2) NdŽ galėjimas matyti, įžiūrėti; aiškumas: Įvairių žvaigždynų matomumas priklauso nuo geografinio pločio, kuriame būna stebėtojas P.Slavėn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paemblumas — paemblùmas sm. (2) NdŽ ( paemblus: I paemblùmas vaiko – po dvi klesas par metus varo! Šll. Kalbos arba sakymo aiškumas reikalauja, kad sakymas būtų pritaikintas prie klausytojų paemblumo ir išgalės Jn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perregimybė — sf. (1) perregimumas; aiškumas: Žodžio kilmės perregimybė K.Būg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privalumas — privalùmas sm. (2) → privalus: 1. J Privalùmo švęst nėra, ale šventė Vlk. Pareigos privalùmas ne visiems yra aiškus FT. Nes jį dabar tačiau grynumas spaudžia ir privalùmas visų daiktų DP194. 2. M, brš savybė, savumas, ypatybė: Akėtumas lapų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ryškumas — ryškùmas sm. (2) BŽ84, DŽ → ryškus: 1. Viename spalviniame tone galima atskirti apie 10 sodrumo laipsnių ir apie 600 ryškumo laipsnių rš. 2. NdŽ. 3. → ryškus 5: Raiškumas priklauso nuo įtaigumo, ryškùmas – nuo aiškumo FT. Norų ir sprendimų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skaistis — skaĩstis sm. (2) NdŽ, DŽ1 1. Š ryškumas, aiškumas, šviesos stiprumas: Cheminės liuminescencijos skaistis rš. 2. Š rausvumas, skaistumas: Motriškos skaistis kaip linų baltis J. Oi, kokis grožis radasto krūmelio, tai tokis skaistis mergelės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.